Όροι & Προϋποθέσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

1.1 Για να χρησιμοποιήσετε τους Οργανωτές Υπηρεσιών ή / και τους Πελάτες πρέπει να αποδεχτείτε αυτούς τους όρους (τους παρόντες / τους ακόλουθους) τους οποίοθς πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Αυτοί οι Όροι αντιπροσωπεύουν μια δεσμευτική σύμβαση μεταξύ του foru2.me και του Χρήστη. Αν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να δεσμευτεί από αυτούς τους Όρους, τότε ο Χρήστης δεν θα πρέπει να αποδεχτεί αυτούς τους Όρους. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 11 ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

 

2.1 Στην παρούσα Συμφωνία, οι όροι που ακολουθούν, εκτός εάν το κείμενο απαιτεί διαφορετικά, έχουν (είτε με το συγκεκριμένο άρθρο είτε χωρίς αυτό) τις ακόλουθες έννοιες: «Αποδοχή» σημαίνει είτε:

 

Να εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μέσω της οθόνης εγγραφής. ή

Να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία και ως εκ τούτου να συγκατατεθείτε να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους.

 

«Περιεχόμενο» σημαίνει πληροφορίες, λογισμικό, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, μουσική, ήχο και άλλο υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπο ή διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας.

«Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» σημαίνει, όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά ονόματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που δημιουργούνται, αναπτύσσονται και υφίστανται.

«Σελίδα» σημαίνει μια σελίδα της Ιστοσελίδας.

Ως «PDP» νοούνται ενδεχομένως καταστρεπτικά μολυσματικά ή επιβλαβή προγράμματα ή εξαρτήματα όπως, αλλά χωρίς περιορισμό, worms, Trojan Horse και ιούς τύπου trojan.

«Υπηρεσία» σημαίνει ψυχαγωγία, διαφημίσεις, εφαρμογές Facebook, πωλήσεις εισιτηρίων και πληροφορίες που παρέχονται από το foru2.me μέσω της ιστοσελίδας, του ενημερωτικού δελτίου και / ή του SMS.

«Εισιτήριο» σημαίνει ένα εισιτήριο που αγοράζεται μέσω του ιστότοπου για να επιτρέψει την είσοδο του χρήστη σε ένα συγκεκριμένο συμβάν.

«Αυτοί οι Όροι» σημαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. «Διοργανωτής» σημαίνει το άτομο, τις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένου κάθε επιχειρηματία, εταιρίας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή άλλου οργανισμού ή προσώπου) που έχει καταχωρίσει μέσω ενός δεόντως εξουσιοδοτημένου, αντιπροσώπου ή άλλου αντιπροσώπου) με το foru2.me μέσω της οθόνης εγγραφής στον ιστότοπο ή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία.

«Εξοπλισμός Χρήστη» σημαίνει o εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών του Οργανισμού, τηλεφωνική επικοινωνία μέσω τηλεπικοινωνιών, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και γραμμές επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δημόσιων γραμμών) που απαιτούνται από τον Οργανωτή για την πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας.

«Δικτυακός τόπος» σημαίνει τον ιστότοπο με URL https://www.foru2.me ή άλλη διεύθυνση URL ή διευθύνσεις URL όπως το foru2.me μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια κατά καιρούς να αποφασίζει μέσω του οποίου το foru2.me μπορεί να παρέχει την Υπηρεσία.

«Foru2» σημαίνει

2.2. Η αναφορά σε οποιοδήποτε νόμο ή νόμιμη διάταξη περιλαμβάνει αναφορά σε: το εν λόγω καθεστώς ή νόμιμη διάταξη, όπως τροποποιήθηκε, επεκτάθηκε, επανεκλήθη ή ενοποιήθηκε από καιρού εις καιρόν. και όλα τα νομικά μέσα ή εντολές που εκδίδονται σύμφωνα με αυτήν. Οι λέξεις που δηλώνουν μόνο τον μοναδικό αριθμό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και αντίστροφα.

Οι λέξεις που δηλώνουν οποιοδήποτε φύλο πρέπει να υποδηλώνουν όλα τα φύλα και οι λέξεις που δηλώνουν τα πρόσωπα πρέπει να περιλαμβάνουν επιχειρήσεις και εταιρείες και αντίστροφα. Εκτός εάν το κείμενο απαιτεί διαφορετικά, η παραπομπή σε οποιαδήποτε ρήτρα, υποκείμενο ή χρονοδιάγραμμα είναι σε ρήτρα, υποκείμενο ή πρόγραμμα (ανάλογα με την περίπτωση) της παρούσας συμφωνίας. Οι επικεφαλίδες αυτού του εγγράφου εισάγονται μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την κατασκευή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

3.1 Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύει από τη στιγμή που ο Διοργανωτής θα αποδεχτεί πρώτα τους παρόντες Όρους και θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου τερματιστεί ή δεν τερματιστεί βάσει αυτών.

Οροι. Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Αγορά /», συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει (κατανοήσει) αυτήν τη συμφωνία, τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου και ρητά συμφωνείτε και συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις. Η παρούσα συμφωνία έχει την ίδια νομική ισχύ και ισχύ όπως και η γραπτή και κάθε υπογεγραμμένο έγγραφο.

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

4.1. Σε σχέση με (για) το foru2.me που παρέχει το σύνολο ή μέρος της Υπηρεσίας ο χρήστης συμφωνεί να δεσμεύεται από τους παρόντες (παρόντες) Όρους.

4.2. Το Foru2.me μπορεί να μεταβάλλει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Οι διακυμάνσεις αυτές θα ισχύουν αμέσως μετά την απόσπαση των τροποποιημένων Όρων στην Ιστοσελίδα ή την κοινοποίηση στον Οργανωτή. Συνεχίζοντας τη χρήση της Υπηρεσίας μετά από οποιαδήποτε τέτοια διαφοροποίηση, ο Διοργανωτής θεωρείται ότι αποδέχεται την τροποποίηση αυτή.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

5.1. Υπηρεσίες και ευθύνες της Foru2.me

Το Foru2.me παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

  1. εμφάνιση και καταγραφή συμβάντων όπως υποβλήθηκαν από τον διοργανωτή, τον υποστηρικτή, τον παραγωγό, τον παρουσιαστή ή τον διαχειριστή (συλλογικά «διοργανωτής»).
  2. την αποδοχή και την επεξεργασία των online παραγγελιών σας για εισιτήρια στο γεγονός που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε.
  3. σας παρέχουμε έναν αριθμό επιβεβαίωσης για τη συναλλαγή και το εισιτήριό σας.
  4. επιτρέποντας στους διοργανωτές να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν διαφημιστικούς κωδικούς κουπονιών για πελάτες.
  5. την ενημέρωση του λογαριασμού του πελάτη σε ένα πιο προνομιούχο, ανάλογα με την κατάστασή του αγορών, προσφέροντας στον πελάτη ποικίλες δυνατότητες έκπτωσης, όπως η αναθεώρηση των αγορασθέντων προϊόντων και η κοινή χρήση μέσω του Social Media.
  6. παρέχοντας στον Πελάτη τη δυνατότητα να γίνει και Διοργανωτής.

5.2 Πωλήσεις Εισιτηρίων, Τιμολόγηση και Διαθεσιμότητα

Τα εισιτήρια που πωλούνται μέσω της κανονικής μεθόδου πληρωμής foru2.me, είναι τα εισιτήρια που πωλούνται για εκδηλώσεις ή / και κρατήσεις που διαφημίζονται από τους υποψηφίους, όπου οι συναλλαγές υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του ηλεκτρονικού εμπόρου και τραπεζικού λογαριασμού της foru2.me. Ο Διοργανωτής, κατά την απόλυτη κρίση του, καθορίζει παράγοντες όπως η τιμολόγηση των εισιτηρίων, η διαθεσιμότητα, τη διαθεσιμότητα των μεμονωμένων επιστροφών όταν ένα συμβάν δεν έχει ακυρωθεί και την τοποθέτηση θέσεων. Τα εισιτήρια μπορούν να πωληθούν αποκλειστικά μέσω του foru2.me ή σε συνδυασμό με άλλα αποθέματα από εταιρείες που δεν σχετίζονται με το Foru2.me. Η Foru2.me δεν ασκεί έλεγχο ή εξουσία πάνω στον Οργανωτή, τιμές εισιτηρίων, διαθεσιμότητα, μεμονωμένες επιστροφές ή άλλες εταιρείες που ενδέχεται να πωλούν εισιτήρια για τις εκδηλώσεις που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Foru2. Η περίοδος ισχύος του κουπονιού είναι 30 ημέρες. Η σειρά και η διαχείριση των κουπονιών σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα αντιμετωπίζονται από τους διοργανωτές. Το Foru2.me έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί διαφημιστικούς κωδικούς αφού ο πελάτης έχει φτάσει σε συγκεκριμένους στόχους. Αυτά τα κουπόνια μπορούν να εφαρμοστούν από τον πελάτη και ενδέχεται να επηρεάζουν περιοδικά και τυχαία μεμονωμένες παραγγελίες άρα και διοργανωτές.

5.3 Πληρωμές και χρεώσεις υπηρεσιών

Όπου (Πότε / Για να) πληρώνετε εισιτήρια μέσω του foru2.me, αποδεχόμαστε διάφορες μεθόδους πληρωμής, όπως: PayPal, Mastercard, Maestro, VISA, VISA Electron και American Express. Για τους πελάτες που διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό σε Τράπεζα της Ελλάδος, δίνεται η δυνατότητα και Τραπεζικής κατάθεσης. Τα εισιτήρια που αγοράζονται μέσω της ιστοσελίδας ή των εφαρμογών Foru2 υπόκεινται σε χρέωση ανά εισιτήριο, όπως φαίνεται πριν από την αγορά εισιτηρίου. Σύμφωνα με τη μέθοδο αγοράς, θα χρεωθείτε ή θα χρεωθείτε με επιπλέον χρέωση. Η δυναμική τιμή μπορεί να αλλάξει από καιρό σε καιρό ανάλογα με την περίοδο, το ποσό του καλαθιού, τον τρόπο πληρωμής ή την κατάστασή σας. H προμήθεια μας είναι 5% σε οποιαδήποτε πληρωμή των εισιτηρίων σας. Οι προμήθειες θα παραδίδονται από την Foru2 στους διοργανωτές-ξενοδόχους, μέσω του PayPal ως εξής: i) Μέχρι τρεις εργάσημες ημέρες από τη λήξη της εκδήλωσης, υπηρεσία κρατήσεων. ii) Μέχρι τις τρεις πρώτες ημέρες της εβδομάδας κάθε μήνα ως προς τις κρατήσεις που έγιναν κατά το προηγούμενο μήνα του μήνα της κράτησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει κράτηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από το τέλος του μήνα. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

5.4 Διαδικασία Παραγγελίας

Η παραγγελία σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία αφού επαληθευτούν τα στοιχεία χρέωσής σας. Θα λάβετε επιβεβαίωση ότι η παραγγελία σας υποβλήθηκε σε επεξεργασία με επιτυχία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Εάν δεν λάβετε επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αγορά σας μετά την υποβολή στοιχείων πληρωμής ή εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος ή διακοπή υπηρεσίας μετά την υποβολή πληροφοριών πληρωμής, είναι δική σας ευθύνη να επιβεβαιώσετε με το foru2.me εάν η παραγγελία σας έχει τοποθετηθεί είτε  επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών μας στη διεύθυνση που παρέχεται παρακάτω είτε στέλνωντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] (και) και δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιαδήποτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή άλλα στοιχεία χρέωσης που παρέχετε στο foru2.me είναι έγκυρα και ακριβή από κάθε άποψη. Με την παρούσα εξουσιοδοτείτε το foru2.me να χρεώνει ή να χρεώνει την κάρτα πληρωμής ή άλλο λογαριασμό σας για την ονομαστική αξία των εισιτηρίων που αγοράζετε, καθώς και τυχόν αμοιβές ή άλλες επιβαρύνσεις (όπως οι φόροι) που ενδέχεται να οφείλονται σε σχέση με οποιεσδήποτε συναλλαγές ζητάτε μέσω foru2.me.

5.5 Παράδοση εισιτηρίων

Τα εισιτήρια για Foru2.me μπορούν να αντιπροσωπεύουν προϊόντα, μάρκες, υπηρεσίες ή παραδοσιακά εισιτήρια. Τα εισιτήρια θα διανέμονται πάντοτε σε ηλεκτρονική μορφή στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισάγετε σε σχέση με την αγορά. Το Foru2.me θα στείλει μια απόδειξη στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο αμέσως μετά την αγορά σας. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εισιτήριο ή / και την απόδειξη στα εισερχόμενά σας, σας συνιστούμε να κοιτάξετε στον φάκελο spam. Αν δεν έχετε λάβει τα εισιτήριά σας μία ώρα μετά την αγορά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το [email protected] σχετικά με τον αριθμό παραγγελίας που βρίσκεται στον λογαριασμό σας. Σημειώστε ότι πρέπει να εκτυπώσετε τα εισιτήριά σας και να τα μεταφέρετε στην εκδήλωση, εκτός εάν ο Οργανωτής έχει δηλώσει διαφορετικά. Για μεγαλύτερες εκδηλώσεις ο Διοργανωτής μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει Barcodes ή QR κώδικες, οι οποίοι επιτρέπουν και τα εισιτήρια κινητής τηλεφωνίας.

Εάν δεν μας ενημερώσετε για την μη παραλαβή των εισιτηρίων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την εκδήλωση), δεν θα έχουμε καμία ευθύνη έναντι εσάς. Η παράδοση των εισιτηρίων υπόκειται στους όρους της εταιρείας παράδοσης εάν τα εισιτήρια δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

5.6 Επιστροφή χρημάτων

Πριν αγοράσετε τα εισιτήριά σας, είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε προσεκτικά όλες τις πτυχές του γεγονότος, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών γεγονότων, ημερομηνίες, τιμολόγηση, κριτικές και χρεώσεις. Δεν θα εκδώσουμε επιστροφές χρημάτων για τυχόν χαμένα, κλεμμένα, καταστραφέντα ή κατεστραμμένα εισιτήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εκτός από τις περιορισμένες περιπτώσεις που περιγράφονται ρητά στην παρούσα Συμφωνία. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ακόμη και αν έχει εκδοθεί επιστροφή από τον Οργανωτή, οι Αμοιβές της Foru2.me θα αφαιρεθούν από το ποσό της επιστροφής. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων πριν από την εκδήλωση ή την κράτηση, υπό την προϋπόθεση ότι τα εισιτήρια για την εκδήλωση ή την κράτηση παραμένουν προς πώληση και μόνο για 15 ημέρες μετά την αγορά. Το ποσό που θα επιστραφεί θα είναι μείον πέντε (5) %, λόγω εξόδων πιστωτικής κάρτας, paypal, τραπεζικών συναλλαγών κ.λπ. Ο φόρος επιστρέφεται.

Στην περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης-κράτησης με υπαιτιότητα του διοργανωτή-ξενοδόχου, τότε ο δεύτερος οφείλει εγκαίρως να ενημερώσει την Foru2 η οποία με τη σειρά της θα ενημερώσει τους αγοραστές και θα τους επιστρέψει το πληρωθέν ποσό μείων οχτώ (8)%. Το ποσοστό αυτό (8%) θα δοθεί με τη μορφή κουπονιού απεριόριστης χρονικής ισχύος.

Γενικά η Foru2 δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις παροχές από μεριάς του διοργανωτή-ξενοδόχου. Στα πλαίσια όμως της ικανοποίησης των πελατών της θα κάνει στα πλαίσια του δυνατού ότι μπορεί προκειμένου  οι πελάτες να δικαιώνονται οικονομικά!

Οι διοργανωτές-ξενοδόχοι που παρατηρείται οτι δεν είναι σωστοί στις υποχρεώσεις τους θα δέχονται παρατήρηση και εν συνεχεία θα διαγράφονται οριστικά από την πλατφόρμα.

6.a ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ (ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ)

6α.1. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την απόκτηση και συντήρηση του Εξοπλισμού του Χρήστη. Η Foru2.me δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τον Εξοπλισμό του Χρήστη.

6a.2. Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή ότι η χρήση του από οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του Εξοπλισμού Χρήστη με τον Διακομιστή, είναι σύμφωνη με όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και άλλους νόμους, άδειες, κώδικες πρακτικής και κανονισμούς.

6a.3. Η Υπηρεσία θα χρησιμοποιείται μόνο από τον Χρήστη ή από έναν εξουσιοδοτημένο, αντιπρόσωπο ή άλλο εκπρόσωπο του Χρήστη. Ο Χρήστης δεν μπορεί να πουλήσει ή να υπενοικιάσει το σύνολο ή μέρος της Υπηρεσίας.

6a.4. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε άλλον να αντιγράψει, να αποθηκεύσει, να τροποποιήσει, να μεταδώσει, να μεταδώσει, να μεταδώσει οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για να επιτρέψει στον Χρήστη να λάβει την Υπηρεσία σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

6a.5. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία, ο Χρήστης μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης (‘Password’). Ο Χρήστης μπορεί να αποκαλύψει τον Κωδικό του (κωδικό) μόνο στους (τους) δεόντως εξουσιοδοτημένους, αντιπροσώπους ή άλλους αντιπροσώπους του. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την ορθή χρήση του Κωδικού του και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο Κωδικός πρόσβασης διατηρείται εμπιστευτικός, χρησιμοποιείται σωστά και δεν αποκαλύπτεται σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

6a.6. Η Foru2.me διατηρεί το δικαίωμα: (α) να αρνηθεί την αποδοχή της εγγραφής του χρήστη, ή (β) να περιορίσει την πρόσβαση ενός Χρήστη στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας.

6a.7. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και η Foru2.me διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά τη διακριτική της ευχέρεια το σύνολο ή μέρος της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο. Σε τέτοιες καταστάσεις, η Foru2.me επιδιώκει, αλλά δεν υποχρεούται να δώσει στον Χρήστη όσο το δυνατόν ευκολότερη ειδοποίηση. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η Foru2.me δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από την εν λόγω αναστολή.

6a.8. Η Foru2.me δικαιούται να τροποποιεί κατά διαστήματα τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας και της Ιστοσελίδας. Το Foru2.me μπορεί, για το σκοπό αυτό, να αναστείλει πρόσβαση στον ιστότοπο ή το κλείσιμο επ ‘αόριστον.

6a.9. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι παρά το γεγονός οτι το Foru2.me λαμβάνει εύλογες προφυλάξεις, εξακολουθεί να είναι πιθανό οι PDP να μπορούν να μεταδοθούν από το διακομιστή ή από ένα διακομιστή που ανήκει σε τρίτο μέρος στον εξοπλισμό του χρήστη. Συνεπώς, ο Χρήστης αποδέχεται ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την προστασία του Εξοπλισμού Χρήστη από PDP και το Foru2.me δεν φέρει καμία ευθύνη για την εξασφάλιση ότι το περιεχόμενο που λαμβάνεται από την Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένο από PDP.

6α.10. Το foru2.me δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κερδών που οφείλεται στον κώδικα διαφυγής με υπαιτιότητα του εμπόρου – hotelier – hosteler – διοργανωτή ή πελάτη ή για οποιοδήποτε είδος βλάβης της λειτουργίας τρίτων πλατφορμών, όπως paypal κλπ.

6b. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

6b.1. Το foru2.me είναι μια αυτοχρηματοδοτούμενη πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους διοργανωτές να εμπορεύονται και να προωθούν εκδηλώσεις, διαμονή ή υπηρεσίες. Το Foru2.me δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εκδηλώσεων που έχουν μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα του και σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζει ούτε είναι συνδεδεμένο με αυτά τα γεγονότα.

6b.2. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Διοργανωτή να αναγράφει την εκδήλωση για να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία του συμβάντος είναι σωστά, μεταξύ των οποίων είναι: οι χρόνοι εισόδου, η τιμή του εισιτηρίου, οι διακυμάνσεις των τελών συναλλαγής και η πολιτική εισόδου. Το Foru2.me δεν είναι υπεύθυνο για λάθος εισηγμένα γεγονότα, ούτε είναι υπεύθυνο για τυχόν απώλεια εσόδων ως συνέπεια.

6b.3. Εάν ο Διοργανωτής ακυρώσει μια εκδήλωση, είναι ευθύνη του Διοργανωτή να ενημερώσει το Foru2.me και οι πελάτες που αγόρασαν τα εισιτήρια θα λάβουν επιστροφή, μείον το 8% λόγω των αμοιβών συναλλαγών που απαριθμούνται στην παράγραφο 5.3, ακόμη και εκτός των δεκαπέντε (15) ημερών . Εναλλακτικά, η foru2.me έχει το δικαίωμα να παράσχει πλήρη επιστροφή υπό μορφή επιστροφής κουπονιών, η διάρκεια των οποίων είναι τριάντα (30) ημέρες. Ο διοργανωτής θα εισαχθεί αυτομάτως σε Black LIst ανάλογα με τη συχνότητα των ακυρώσεων.

6b.4. Η Foru2.me έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τυχόν γεγονότα και να αποσύρει οποιαδήποτε εισιτήρια που πιστεύεται ότι είναι ακατάλληλα για την πλατφόρμα Foru2.me. Η Foru2.me έχει το δικαίωμα να παρακρατεί τις πληρωμές έως και 30 ημέρες σε περίπτωση υποψίας απάτης.

6b.5. Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση του Foru2.me για τυχόν σφάλματα ή προβλήματα με την πλατφόρμα. Το Foru2.me δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκαλούνται από αυτά τα σφάλματα ή ζητήματα, αλλά θα προσπαθήσει να τα διορθώσει όσο το δυνατόν συντομότερα.

6b.6. Το Foru2 δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την κατάχρηση των λογαριασμών του Οργανισμού. Το Foru2 δεν ευθύνεται για απώλειες που οφείλονται σε κατάχρηση λογαριασμού από τον κάτοχο του λογαριασμού ή οποιοδήποτε άλλο μέρος. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε: λανθασμένες πληροφορίες συμβάντων και άλλη γενική κακή χρήση του λογαριασμού.

6b.7. Ο διοργανωτής της εκδήλωσης συμφωνεί να επιτρέψει στο Foru2 να ενεργεί ανά πάσα στιγμή ως εκπρόσωπος στην οργάνωση της πώλησης εισιτηρίων για εκδηλώσεις. Η Foru2 δεν ενεργεί ως κύριος υπόχρεος στην πώληση εισιτηρίων ούτε τα εισιτήρια καθίστανται ανά πάσα στιγμή ιδιοκτησία του Foru2. Ο Διοργανωτής αναγνωρίζει ότι η ευθύνη του είναι να λογοδοτεί στην εφορία για κάθε οφειλόμενο και πληρωτέο ΦΠΑ για την πώληση των εισιτηρίων στους πελάτες. Το Foru2 έχει το δικαίωμα να χρεώνει τέλη συναλλαγής πέραν της ονομαστικής αξίας του εισιτηρίου. Το τέλος αυτό αποτελεί τέλος χρηματοοικονομικής συναλλαγής που χρησιμοποιείται για την κάλυψη του κόστους της Foru2 για τη λήψη της συναλλαγής.

6b.8. Η Foru2 προσπαθεί να ολοκληρώσει τις πληρωμές που οφείλονται στον Διοργανωτή εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επιτυχή ολοκλήρωση του γεγονότος.

6b.9. Η προμήθεια Foru2 είναι 8% και περιλαμβάνει αμοιβή διαχείρισης πιστωτικών καρτών, χρεώσεις τραπεζικών λογαριασμών, χρεώσεις συναλλαγής paypal συν ΦΠΑ / ΦΠΑ. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής προμήθειας από το Foru2 στον λογαριασμό της διοργανωτής ή του Paypal, ο διοργανωτής χρεώνεται τα τέλη συναλλαγής ή / και μετατροπής νομισμάτων για διακρατικές χρεώσεις πληρωμών εκτός του εδάφους της Ελλάδας. Όλες οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. (Ο ΦΠΑ δηλώνεται από τον έμπορο – ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου –  Διοργανωτή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επεξεργασίας – εισαγωγής του προϊόντος στα πεδία ΓΕΝΙΚΑ -> ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΗ. Η επιλογή «STANDARD» εφαρμόζει ΦΠΑ, σύμφωνα με τον δηλωθέντα από τον έμπορο – τόπο της επιχείρησης. Η πλατφόρμα foru2.me δεν υποχρεούται να ελέγχει τον έμπορο – ξενοδόχο – φιλοξενούμενο – διοργανωτή ούτε για τις διατάξεις τους ούτε για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ισχύουσα νομοθεσία).

6β.10. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και με την αποδοχή των «Όρων & Προϋποθέσεων» ο Διοργανωτής Επιβεβαιώνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος, AGE OVER 18 και είναι σε θέση να εφαρμόσει, να οργανώσει και να εξυπηρετήσει τους συμμετέχοντες του με επαγγελματισμό καθώς και με όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας.

6β.11. Το foru2.me δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια κερδών οφειλόμενη σε διαφυγή-κωδικοποίηση με υπαιτιότητα του εμπόρου – hotelier – hosteler – Διοργανωτή ή πελάτη ή για οποιοδήποτε είδος σφάλματος λειτουργίας τρίτων με πλατφόρμες, όπως paypal κ.λπ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Όλο το Περιεχόμενο είναι αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από τον οποίο προέρχεται το εν λόγω Περιεχόμενο. Το Foru2 ελέγχει μόνο αποσπασματικά και δεν φέρει καμία ευθύνη για το Περιεχόμενο που υπέβαλε ο χρήστης. Ο χρήστης με τη χρήση της Ιστοσελίδας μπορεί να εκτίθεται σε Περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, άσεμνο, ανακριβές, παραπλανητικό ή αντίθετο με τα πιστεύω του. Σε περίπτωση που κάποιο περιεχόμενο είναι άσεμνο ή παραπλανητικό παρακαλούμε επικοινωνήστε με το [email protected]. Επιπλέον, ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι είναι απόλυτα ανεξάρτητοι από το foru2.me .

Δεν παρέχουμε καμία εξουσιοδότηση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αυθεντικότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Ομοίως, το Foru2 δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, πληρότητα ή αυθεντικότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιοδήποτε τέτοιο. Περιεχόμενο που δημοσιεύεται, μεταδίδεται μέσω και διατίθεται μέσω του Δικτυακού Τόπου. Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου φέρουν όλους τους κινδύνους που συνδέονται με αυτό, τη χρήση ή / και την εξάρτηση από οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή / και τις δηλώσεις που γίνονται σε αυτό και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η Foru2 με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε που προκύπτουν από τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως διατίθεται μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Αναγνωρίζετε ότι το Foru2 δεν προεκτείνει ή εγκρίνει το Περιεχόμενο πριν από την ανάρτηση. Το Foru2 δεν προβαίνει σε καμία παρατήρηση ή / και εγγύηση σε κανέναν από τους ισχυρισμούς που έγιναν σε οποιαδήποτε απόσπαση σε σχόλια και σχόλια, προσωπικό προφίλ, καταχωρίσεις, δημοσιεύσεις, περιγραφές, μηνύματα, ομαδικές συζητήσεις, οδηγούς και πίνακες ανακοινώσεων ή με οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο οποιουδήποτε χρήστη . Επιπλέον, όσον αφορά το Περιεχόμενο: (i) Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Foru2 μπορεί να αναθεωρήσει και να διαγράψει οποιοδήποτε Περιεχόμενο που κατά την κρίση του Foru2 παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία ή που μπορεί να είναι προσβλητικό, παράνομο ή που ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα, απειλούν την ασφάλεια των άλλων. (ii) Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που δημοσιεύετε ή εμφανίζετε. και (iii) δημοσιεύοντας Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε δημόσια περιοχή του Δικτυακού Τόπου, χορηγείτε αυτόματα και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε στο Foru2 μια αμετάκλητη, διαρκή, μη αποκλειστική, πλήρως καταβεβλημένη, παγκόσμια άδεια χρήσης, αντιγραφή , να εκτελεί, να προβάλλει και να διανέμει τέτοιες πληροφορίες και περιεχόμενο και να προετοιμάζει παράγωγα έργα ή να ενσωματώνει σε τέτοιου είδους πληροφορίες και περιεχόμενο και να χορηγεί και να εξουσιοδοτεί τα προαναφερθέντα. Η Foru2 διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει και να αναλάβει την κατάλληλη νομική δράση κατά την απόλυτη κρίση της εναντίον όσων παραβιάζουν αυτήν την διάταξη, μεταξύ άλλων, χωρίς να περιορίζονται, να καταργήσουν την παράνομη επικοινωνία από τον ιστότοπο και να τερματίσουν τη συμμετοχή τέτοιων παραβατών. Ακολουθεί μια μερική λίστα του είδους του περιεχομένου που είναι παράνομο ή απαγορευμένο στον ιστότοπο:

Περιεχόμενο που (a) είναι προσβλητικό για την ηλεκτρονική κοινότητα, όπως το Περιεχόμενο που προωθεί τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, το μίσος ή σωματική βλάβη οποιασδήποτε μορφής εναντίον οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου. (β) παρενοχλεί ή υποστηρίζει παρενόχληση άλλου προσώπου · (γ) συνεπάγεται τη διαβίβαση «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας», «αλυσιδωτών επιστολών», ή ανεπιθύμητης μαζικής αλληλογραφίας ή «spamming» · δ) προωθεί πληροφορίες που γνωρίζετε ότι είναι ψευδείς, παραπλανητικές ή προωθούν παράνομες δραστηριότητες ή συμπεριφορές που είναι καταχρηστικές, απειλητικές, άσεμνες, δυσφημιστικές ή δυσφημιστικές · (ε) προωθεί ένα παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο αντίγραφο έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα άλλου προσώπου, όπως η παροχή πειρατικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συνδέσμων σε αυτά, η παροχή πληροφοριών για την παράκαμψη της κατασκευής εγκατεστημένων συσκευών προστασίας από αντιγραφή ή η παροχή πειρατικής μουσικής ή συνδέσεων με αρχεία πειρατικής μουσικής. (στ) περιέχει σελίδες περιορισμένης πρόσβασης ή πρόσβασης μόνο σε κωδικό πρόσβασης ή κρυφές σελίδες ή εικόνες (εκείνες που δεν συνδέονται με ή από άλλη προσβάσιμη σελίδα) · (ζ) εμφανίζει πορνογραφικό ή σεξουαλικό υλικό οποιουδήποτε είδους ·η) παρέχει υλικό που εκμεταλλεύεται άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών με σεξουαλικό ή βίαιο τρόπο ή ζητεί προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των 18 ετών · (i) παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες όπως η παραγωγή ή αγορά παράνομων όπλων, η παραβίαση του απορρήτου κάποιου ατόμου ή η παροχή ή η δημιουργία ιών υπολογιστών. (ι) ζητεί από άλλους χρήστες κωδικούς πρόσβασης ή προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης για εμπορικούς ή παράνομους σκοπούς · (ια) ασκεί εμπορικές δραστηριότητες ή / και πωλήσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας, όπως διαγωνισμούς, κληρώσεις, ανταλλαγές, διαφήμιση και πυραμίδες · ή (ιβ) μετά από μη τοπικό ή άλλως άσχετο Περιεχόμενο, δημοσιεύστε επανειλημμένα το ίδιο ή παρόμοιο Περιεχόμενο ή άλλως επιβάλλετε ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας. Παρόλο που όλα αυτά απαγορεύονται αυστηρά, υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθείτε σε τέτοια αντικείμενα και παραιτούμε περαιτέρω από το δικαίωμά σας για τυχόν ζημιές (από οποιοδήποτε μέρος) που σχετίζονται με την έκθεση αυτή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

8.1. Όλα τα δικαιώματα σχετικά με το σχεδιασμό, το κείμενο, τα γραφικά, τη μουσική, τις φωτογραφίες, τον ήχο, το βίντεο και άλλα υλικά στον Ιστότοπο και η επιλογή ή η διαρρύθμιση τους αποτελούν πνευματικά δικαιώματα του Foru2 ή άλλων τρίτων.

8.2. Η Υπηρεσία παρέχεται από το Foru2 υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατάχρηση ή δόλια χρήση τους. Η κατάχρηση και η δόλια χρήση της Υπηρεσίας περιλαμβάνει (χωρίς περιορισμό):

8.2.1. Η απόκτηση ή η απόπειρα απόκτησης της Υπηρεσίας με αναδιάταξη, παραβίαση, ή πραγματοποιώντας σύνδεση με οποιεσδήποτε διευκολύνσεις του Foru2 ή με οποιοδήποτε τέχνασμα, σχήμα, ψευδή αναπαράσταση ή με ή μέσω άλλων δόλιων μέσων ή συσκευών εν όλω ή εν μέρει.

8.2.2. Προσπάθεια ή πραγματική λήψη, πρόσβαση, τροποποίηση ή καταστροφή ενός ή περισσοτέρων από τα αρχεία δεδομένων, τα προγράμματα, τις διαδικασίες και τις πληροφορίες του Foru2 ή άλλου χρήστη της Υπηρεσίας.

8.2.3. Βοηθώντας ένα άλλο να εκτελέσει τις πράξεις που απαγορεύονται στις παραγράφους 8.2.1 και 8.2.2 παραπάνω.

8.2.4. Χρήση της Υπηρεσίας κατά τρόπο που να παρεμποδίζει αδικαιολόγητα τη χρήση της Υπηρεσίας από οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. και 8.2.5. χρήση της Υπηρεσίας από οποιονδήποτε, εκτός αν είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος αξιωματικός, αντιπρόσωπος ή άλλος εκπρόσωπος του Χρήστη.

8.3. Ο Χρήστης δεν πρέπει να τροποποιεί τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού έχει από τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιεί εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή άλλα γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

8.4. Το Foru2 έχει χρησιμοποιήσει τις εύλογες προσπάθειές του για να διασφαλίσει ότι ο ιστότοπος είναι ασφαλής. Ωστόσο, το Foru2 δεν εγγυάται ούτε αντιπροσωπεύει ότι αυτό συμβαίνει ή ότι το Διαδίκτυο (το οποίο από την ίδια του τη φύση είναι ανασφαλές) είναι ασφαλές.

8.5. Το Foru2 δεν φέρει καμία ευθύνη για το υλικό που ανεβάζει ο οργανωτής, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής έχει την πλήρη ευθύνη για το φιλτράρισμα των μεταφορτωμένων δεδομένων και την εξαίρεση του υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

8.6. Το Foru2 δεν φέρει καμία ευθύνη για το φιλτράρισμα της ευθύνης ενός Οργανωτή. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια σοφή επιλογή με την προβολή των κατάλληλων αναθεωρήσεων.

ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

 

9.1. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται στο Foru2 ότι η χρήση της Υπηρεσίας πρέπει:

9.1.1. Να μην παραβιάζουν συμβατικές, κανονιστικές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας δεδομένων, δυσφήμησης, κλοπής, απάτης, ναρκωτικών, σωματεμπορίας, χρήματος, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τρομοκρατίας)

9.1.2. Να μην είναι απειλητικές, δόλιες, καταχρηστικές, παρενοχλητικές, δυσφημιστικές, επιθετικές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή της δημοσιότητας, χυδαίες, άσεμνες, βλάσιμες, άσεμνες ή αντίθετες ή ακατάλληλες, όπως καθορίζεται από το Foru2 κατά την απόλυτη κρίση του. και 9.1.3. Δεν προκαλεί τη μετάδοση οποιωνδήποτε PDP στο διακομιστή.

9.2. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες που του παρέχει Το Foru2 πρέπει να είναι ακριβές, πλήρες και αληθές από κάθε άποψη και ο Χρήστης συμφωνεί με αυτό

(ε) κοινοποιεί αμέσως στο Foru2 τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές ή εάν αυτές οι πληροφορίες καθίστανται ξεπερασμένες.

9.3. Ο Χρήστης εγγυάται την ισότιμη χρήση της πλατφόρμας foru2.me και την απόδειξη της μη παραβίασης συμπεριφοράς. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμμορφωθεί με τους προηγούμενους όρους ή αποδεικνύει επαναλαμβανόμενη μη ισότιμη / παραβατική συμπεριφορά, τότε το foru2.me έχει το δικαίωμα αυτόματης διακοπής της συνεργασίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1. Όταν ο Χρήστης εγγράφεται με (για) Foru2 για να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία ο Χρήστης παρέχει πληροφορίες μέσω οθονών καταχώρησης στην Ιστοσελίδα και ως Χρήστης χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, το Foru2 συλλέγει περαιτέρω πληροφορίες («Πληροφορίες») από τον Χρήστη.

10.2. Η χρήση πληροφοριών από τη Foru2 καθορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου.

10.3. Παρέχοντας το Foru2 με τις Πληροφορίες και αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους, ο Χρήστης συμφωνεί συγκεκριμένα με τις δραστηριότητες που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα 10 και τους όρους και προϋποθέσεις της Πολιτικής Απορρήτου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

11.1. Όταν ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω του Διαδικτύου, η Foru2 θα χρησιμοποιήσει τις εύλογες προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι η Υπηρεσία θα είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή μέσω του Διαδικτύου, αλλά η Foru2 δεν εγγυάται ή δεν εκπροσωπεί ότι μπορεί να το πράξει, δεδομένου ότι ούτε το Foru2 ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος έχει οποιοδήποτε έλεγχο στο διαδίκτυο, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο αποκεντρωμένο δίκτυο συστημάτων πληροφορικής. Η Υπηρεσία δεν θα είναι συνεχώς απαλλαγμένη από σφάλματα ή διακοπές και ενδέχεται να είναι μεταβλητή.

11.2. Η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των σιωπηρών εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας,  εμπορευσιμότητας,  καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τον τίτλο και τη μη παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

11.3. Ούτε η Foru2 ούτε οι διευθυντές, οι υπάλληλοι ή άλλοι αντιπρόσωποί της θα ευθύνονται για απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας.

Πρόκειται για περιεκτικό περιορισμό της ευθύνης που ισχύει για κάθε είδους ζημία, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) αντισταθμιστικών, άμεσων, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών, απώλειας δεδομένων, εισοδήματος ή κέρδους, απώλειας ή βλάβης της ιδιοκτησίας και απαιτήσεων τρίτων, και είτε προκύπτουν από αμέλεια, παράβαση της σύμβασης, νόμιμο τέλος ή άλλως.

11.4. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι τυχόν δεδομένα που μεταδίδονται στο Foru2 ή στον Διακομιστή ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου, ενός ενδοδικτύου ή άλλου ιδιωτικού δικτύου που περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό τον Ιστότοπο μπορούν να απαγορευτούν από τρίτους και να χρησιμοποιηθούν παράνομα. Συνεπώς, ο Χρήστης αποδέχεται ότι η Foru2 δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πράξεις των εν λόγω τρίτων.

11.5. Σε περίπτωση που η Foru2 φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τον Χρήστη, αυτή η ευθύνη σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσης που καταβλήθηκε για την Υπηρεσία σε περίοδο δώδεκα μηνών.

11.6. Η Foru2 δεν είναι υπεύθυνη για τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, κλοπή ή καταστροφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρχείων, προγραμμάτων ή πληροφοριών του Χρήστη από οποιοδήποτε άτομο μέσω ατυχήματος ή με δόλια μέσα ή συσκευές, ακόμη και αν υπάρχει τέτοια πρόσβαση ως αποτέλεσμα της αμέλειας του Foru2.

11.7. Το foru2.me δεν είναι υπεύθυνο για την κράτηση εκδήλωσης και για οποιονδήποτε συγγενή που περιλαμβάνεται σε αυτήν ή για τον Οργανωτή.

11.8. Το foru2.me δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο των πωλήσεων, είναι μια πλατφόρμα εισαγωγής και διαχείρισης των πωλήσεων.

11.9. Το Foru2 δεν φέρει καμία υπαιτιότητα και αναφορικά με την σωματική ακεραιότητα των χρηστών, αγοραστών, Διοργανωτών και εν γένει πελατών του.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

12.1. Ο Χρήστης αναλαμβάνει πλήρως και αποτελεσματικά την αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένων νομικών και άλλων αμοιβών και εκταμιεύσεων) που υφίστανται, ή καταβάλλονται μέσω Foru2 άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με:

12.1.1. Πρόσβαση και / ή χρήση της Υπηρεσίας από τον Χρήστη.

12.1.2. (με την επιφύλαξη της παραγράφου 9.2) κάθε πληροφορία, δεδομένα ή υλικό που παράγεται, μεταδίδεται ή μεταφορτώνεται από τον Χρήστη.

12.1.3. Κάθε παραβίαση από τον Χρήστη οποιουδήποτε από τους Όρους οποιουδήποτε νόμου, κώδικα ή κανονισμού σχετικά με αυτό, στο Διαδίκτυο ή στο Χρήστη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

13.1. Ορισμένοι σύνδεσμοι, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων υπερκειμένου (LINKS), στην Ιστοσελίδα θα μεταφέρουν τον Χρήστη εκτός της ιστοσελίδας foru2.me . Οι σύνδεσμοι παρέχονται για την ευκολία του Χρήστη και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται επικύρωση ή έγκριση από το Foru2 του συνδεδεμένου ιστότοπου, του φορέα εκμετάλλευσης ή του περιεχομένου του. Η Foru2 δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε δικτυακού τόπου εκτός της Ιστοσελίδας.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

14.1. Η Foru2 δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή αποτυχία της Υπηρεσίας ή του Διαδικτύου λόγω οποιουδήποτε περιστατικού που συνήθως αποκαλείται ανωτέρα βία, περιλαμβανομένου του πολέμου, των ταραχών, των εμπάργκο, της τρομοκρατίας, των απεργιών ή άλλων εναρμονισμένων πράξεων εργαζομένων (είτε Foru2 ή άλλων) ατυχημάτων ή ατυχημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων αιτιών, περιστάσεων ή απρόβλεπτων πέραν του ελέγχου της Foru2, οι οποίες εμποδίζουν ή παρεμποδίζουν την εκτέλεση του Foru2 για οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτήν.

ΛΗΞΗ

15.1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να τερματίσει αμέσως την παρούσα συμφωνία κοινοποιώντας στον άλλο ότι η παρούσα συμφωνία περατώνεται.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

16.1. Η παράλειψη του Foru2 να επιβάλει ανά πάσα στιγμή κάποια από τις διατάξεις του παρόντος δεν θα ερμηνεύεται ούτε θα θεωρείται ως παραίτηση από τα δικαιώματα του Foru2 βάσει του παρόντος, ούτε να επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την εγκυρότητα του συνόλου ή μέρους της παρούσας Συμφωνίας, ούτε ζημιώνει το δικαίωμα της Foru2 να λάβει μεταγενέστερη δράση.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

17.1. Ούτε η παρούσα Σύμβαση ούτε το όφελος της Υπηρεσίας μπορούν να εκχωρηθούν ή να μεταφερθούν από τον Χρήστη είτε εθελοντικά είτε ακουσίως ή με νόμο, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Foru2, και το Foru2 διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει για κάθε χρόνο ή το κόστος των υπαλλήλων του. Οποιαδήποτε τέτοια ανάθεση από τον Χρήστη, ανεξάρτητα από τη φύση του, απαλλάσσει τον Χρήστη από τις υποχρεώσεις του (σύμφωνα με τα παρακάτω).

17.2. Η Foru2 έχει το δικαίωμα να αναθέσει ή να μεταβιβάσει αυτή τη Συμφωνία ή το όφελος της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

18.1. Οποιαδήποτε ειδοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει των όρων της παρούσας Συμφωνίας ή απαιτείται με νόμο, νόμο ή κανονισμό (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά) να είναι γραπτώς και θα αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή αεροπορικό ταχυδρομείο, κατά περίπτωση, δεόντως αναρτημένες και πλήρως προπληρωμένες σε έναν φάκελο που απευθύνεται κατάλληλα στο Foru2 ως εξής: Όλες οι προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται στο Foru2 στη διεύθυνση Foru2: Foru2 Greece, 3rd Floor , 8 κτίρια Charterhouse, EC1M 7AN ή σε άλλη τέτοια διεύθυνση που μπορεί από καιρό να προσδιοριστεί με ειδοποίηση που αναγράφεται στον Ιστότοπο ή κοινοποιείται με άλλο τρόπο στον Χρήστη. Το Foru2 μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, να ειδοποιεί τους Χρήστες για οποιοδήποτε θέμα προβάλλοντας ένα μήνυμα στην Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση θα είναι στην αγγλική γλώσσα και θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί εντός επτά εργάσιμων ημερών από την αποστολή της με τον τρόπο που εδόθη προηγουμένως.

ΑΚΥΡΟ

19.1. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας είναι ή γίνεται παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή από οποιαδήποτε άποψη σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, η οποία δεν θα επηρεάσει ή θα βλάψει:

19.1.1. Τη νομιμότητα, την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα σε αυτή τη δικαιοδοσία οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας συμφωνίας ή

19.1.2. Η νομιμότητα, η εγκυρότητα ή η εκτελεστότητα δυνάμει του νόμου οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας της παρούσας ή κάθε άλλης διάταξης της παρούσας συμφωνίας.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

20.1. Η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, κατανόηση, υποσχέσεις ή συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή υφίστανται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών πριν από την παρούσα συμφωνία όσον αφορά την Υπηρεσία και αποτελεί την πλήρη κατανόηση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά την ίδια. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν, καμία προσθήκη, τροποποίηση ή τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας δεν είναι αποτελεσματική, εκτός αν είναι γραπτή και υπογραφεί από και για λογαριασμό και των δύο μερών.

ΝΟΜΟΣ

21.1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και οι διάδικοι αυτοδικαίως υποβάλλουν την αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) και σε περίπτωση νομικής διαφοράς μεταξύ της foru2.me και τα συμβαλλόμενα μέρη, ευθύνονται τα δικαστήρια της πόλης της Αθήνας, όπου κατοικεί η εταιρεία μας.

ΤΡΙΤΟΥΣ

22.1. Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν παρέχει ή δεν επιδιώκει να παραχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο οποιοδήποτε όφελος από οποιοδήποτε δικαίωμα επιβολής οποιασδήποτε από την παρούσα Συμφωνία βάσει των Δικαιωμάτων Συμβάσεων Τρίτων Μερών του Νόμου του 1999.

Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η πολιτική καλύπτει τη χρήση από το Foru2 προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε το www.foru2.me.

Από καιρό σε καιρό, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό σας (π.χ. όνομα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) προκειμένου να λάβετε ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες στον ιστότοπό μας. Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν π.χ. ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς, έκδοση εισιτηρίων, δημιουργία γεγονότων, φόρουμ και συμμετοχή στο Foru2.

 

Εισάγοντας τα στοιχεία σας στα ζητούμενα πεδία, ενεργοποιείτε το Foru2 και τους παρόχους υπηρεσιών του για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιλέγετε. Όποτε παρέχετε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες, θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την πολιτική. Όταν χρησιμοποιείτε τις προσωπικές σας πληροφορίες, το Foru2 θα ενεργήσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα επιδιώξει να ανταποκριθεί στις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές του Διαδικτύου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψης στο Foru2, τις σελίδες που βλέπετε, μαζί με ένα σύντομο αρχείο κειμένου που ονομάζεται «cookie», μεταφορτώνονται στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα cookies μπορούν να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε μια καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο και να μας βοηθήσετε να αναλύσουμε το προφίλ των επισκεπτών μας.

Το Foru2 μπορεί να συλλέξει μη προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας για λογαριασμό μας χρησιμοποιώντας cookies, αρχεία καταγραφής αρχείων και κώδικα που είναι ενσωματωμένος στην ιστοσελίδα μας. Το Foru2 χρησιμοποιεί αυτό το είδος πληροφοριών, όπως και εκείνο που λαμβάνεται από άλλα cookies που χρησιμοποιούνται τον ιστότοπο, για να τον βοηθήσει να βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τους χρήστες του. Εάν προτιμάτε να μην υπάρχουν cookies στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει τα cookies. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή σας κατά την κρίση σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies επισκεφτείτε την oncookies.org

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Το Foru2 μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συλλεχθέντα δεδομένα για εσάς μόνο για εσωτερικούς σκοπούς, για να βελτιώσει το site και να προσαρμόσετε καλύτερα τις υπηρεσίες για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας.

Γενικά, οι πληροφορίες που παρέχετε στο Foru2 θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε σχέση με τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους συμβαλλόμενους και παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται με το Foru2, για την παροχή υπηρεσιών ιστότοπου. Οι πληροφορίες σας θα είναι ασφαλείς όπου είμαστε υποχρεωμένοι ή επιτρέπονται από το νόμο. Εάν δημοσιεύσετε ή στείλετε προσβλητικό, ακατάλληλο ή απαράδεκτο περιεχόμενο οπουδήποτε επάνω ή στο www.foru2.me ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπλακείτε σε οποιαδήποτε διαταραχή συμπεριφοράς στον ιστότοπο, το Foru2 μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι διαθέσιμες για εσάς για να σταματήσετε μια τέτοια συμπεριφορά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων του 1998, το Foru2 θα πρέπει χρησιμοποιήστε εύλογες προσπάθειες για να εφαρμόσετε διαδικασίες ασφαλείας για να αποτρέψετε την ανεπίτρεπτη πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Ωστόσο, το Foru2 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε προσπάθεια να σπάσει ή να σπάσει ή να αποκτήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών σας.

ΧΡΗΣΤΕΣ 16 ΚΑΙ ΕΩΣ

Εάν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε να λάβετε εκ των προτέρων την άδεια γονέα / κηδεμόνα σας κάθε φορά που παρέχετε προσωπικές πληροφορίες στο Foru2.

Το Foru2.me δεσμεύεται για την ανωνυμία και δεν θα δώσει ποτέ προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.